Lot n° 1030
Vente terminée
Résultat : Non Communiqué
(Baksteen) Felix Timmermans, Minnekepoes. Novelle versierd met vier oorspronkelijke plaatsneden door Dirk Baksteen. Antwerpen, De Papegaai, 1942. In-8°. 133 gen.pp. Een van de 225 op de pers gen. ex., nr. 14, op naam gedrukt voor 'E.H. Frans Leytens'. Met handgeschreven opdracht en tekening: 'Aan den Eerwaarden Heer/ Frans Leytens/ met alle genegenheid/ Felix Timmermans/ Lier 11 July 1946'. Gesigneerd door auteur, kunstenaar en drukker. Elke prent eveneens gesigneerd in potlood.


Orig. halve grijs mar. band met hoeken, afgeboord met vergulde filets, rug op vier ribben, kopsnede rood, met orig. omslag.
Titre de la vente
Date de la vente
Localisation
Opérateur de vente