Gazette Drouot logo print
Lot n° 32

Shinshinto tanto MEIJI period (1868 - 1912) Unsigned...

Estimate :
Subscribers only

Shinshinto tanto MEIJI period (1868 - 1912) Unsigned (mumei) Lame (sugata): unokubi zukuri, iori mune, o-kissaki Forging pattern (hada): masame Temper (hamon): suguha on kissaki then toran Tip (boshi): o-maru Rocket (nakago): ubu keitai, haagari nakagojiri, un mekugi ana, kiri yasurime Length (nagasa): 25 cm Mounting (koshira-e): made of aikuchi Fuchi kashira koiguchi kojiri: made of black lacquer Scabbard (saya): made of matte black lacquer