Gazette Drouot logo print

Auction 22 June 2020 ASIA PAINTS, MAJOR WORKS - HỌA SĨ CHÂU Á, Tác phẩm quan trọng - 亞洲繪畫,經典傑作 (25) : LOTS 1 TO 24 - Neuilly-sur-Seine

Bid on the lot list Aguttes : 22 June 2020 - <strong>PEINTRES D’ASIE, ŒUVRES MAJEURES • HỌA SĨ CHÂU Á, Tác phẩm quan trọng • 亞洲繪畫,經典傑作 (25)</strong><br /><br /><u>Exposition sur rendez-vous :</u><br />Aguttes Neuilly-sur-Seine : 164 bis, avenue Charles-de-Gaulle<br />Jusqu’au lundi 22 juin, 13h (sauf le week-end)<br /><br />Dấu giá<br />Thứ Hai, ngày 22 tháng 6 năm 2020, 14 giờ 30<br />Neuilly-sur-Seine<br /><br />Triển lãm theo lịch hẹn<br />Nhà đấu giá : 164 bis Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine<br />Cho đến thứ Hai ngày 22 tháng 6, 13 giờ trừ cuối tuần<br /><br /><u>CONTACTS POUR CETTE VENTE :</u><br />BÁN ĐẤU GIÁ ET NON BÁN HÀNG<br />此场拍卖联系方式<br />Expert en charge de la vente<br />Chuyên gia 拍卖鉴定专家<br />Charlotte Reynier-Aguttes<br />+ 33 (0)1 41 92 06 49<br /><a href="mailto:reynier@aguttes.com" target="_blank">reynier@aguttes.com</a> Neuilly-sur-Seine - Neuilly-sur-Seine

ASIA PAINTS, MAJOR WORKS - HỌA SĨ CHÂU Á, Tác phẩm quan trọng - 亞洲繪畫,經典傑作 (25) : LOTS 1 TO 24

Monday 22 June 2020 - 14:30 (CEST) - Live
164 bis, avenue Charles-de-Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine
Aguttes
ASIA PAINTS, MAJOR WORKS - HỌA SĨ CHÂU Á, Tác phẩm quan trọng - 亞洲繪畫,經典傑作 (25) : LOTS 1 TO 24
25 Results
List Gallery