Lot n° 15

LAIGNEIL (Kortrijk)

Vente terminée
Résultat : Non Communiqué
Twee kruikendragers (Man en vrouw)
Polychroom aardewerk (elk 28.5 cm), niet gemerkt
Zie: Volksaardewerk p. 69/75 en afb. p. 73
Titre de la vente
Date de la vente
Localisation
Opérateur de vente